V Niedziela Wielkiego Postu

Posted by

NIEDZIELA PALMOWA

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19). Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedł mu na spotkanie, słał pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem słów ze Starego Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

Niedziela Palmowa kończy 40-dniowy Wielki Post, a rozpoczyna duchowe przygotowania do świąt, czyli Wielki Tydzień, w czasie którego wierni starają się wyciszyć, skupić i przeżyć mękę Chrystusa. Według katolickich obrzędów, w Niedzielę Palmową przynosimy do kościoła palemki – symbol odradzającego się życia. Kolorowe palemki to jednocześnie przypomnienie, że lud witał Jezusa wjeżdżającego na ośle do Jerozolimy gałęziami palmowymi.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *