ROZWAŻANIA NA APEL JASNOGÓRSKI W CZASIE XVIII DNIA PAPIESKIEGO

Posted by

Maryjo! Nasza Jasnogórska Pani o pięknym obliczu! Trzydzieści pięć lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II stanął przed Tobą w godzinie Apelu Jasnogórskiego, aby Cię powitać jako pielgrzym, a zarazem syn tej ziemi.

My także stajemy dzisiaj przed Tobą, Maryjo, obchodząc po raz kolejny Dzień Papieski w naszej ojczyźnie, która w obecnym roku przeżywa setną rocznicę odzyskania niepodległości. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ma bardzo wymowną treść: „Promieniowanie Ojcostwa”.  Dobrze wiemy, że nasz papież stawał w tym miejscu wiele razy i jako ojciec kierował do nas niezwykłe słowa, które dawały nam nadzieję i pokrzepiały nasze serca.

W tamtym czasie papież – Polak, wypowiadając słowa: Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”, podkreślał, że są one zwięzłe i wymowne oraz że głęboko zakorzeniły się w naszej pamięci i w naszym sercu. Wypowiadając te słowa: „Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, nie tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską ziemię. Te słowa świadczą również o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia. Ta miłość zrodziła się u stóp krzyża, kiedy Chrystus zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: „Oto syn Twój” (J 19,26). Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej każdego z nas. Równocześnie zaś w Jej Sercu obudził taką miłość, która jest macierzyńskim odzwierciedleniem Jego własnej miłości odkupieńczej. Wierzymy, że jesteśmy miłowani tą miłością, że jesteśmy nią ogarniani: miłością Boga, która się objawiła w Odkupieniu – i miłością Chrystusa, który tego Odkupienia dopełnił przez Krzyż – i wreszcie miłością Matki, która stała pod krzyżem i z Serca Syna przyjęła do swego Serca każdego człowieka.

Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, że wierzymy w tę miłość. Wierzymy, że jest ona od stuleci obecna wśród pokoleń zamieszkujących ziemię polską i że jest szczególnie obecna w znaku Jasnogórskiej Ikony. Słowa: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, są bowiem zarazem wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani.       Słowa te są też wewnętrznym programem miłości. Określają one miłość nie wedle skali samego uczucia – ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona stanowi. Miłość – to znaczy: być przy Osobie, którą się miłuje, to znaczy zarazem: być przy miłości, jaką jestem miłowany. Miłować – to znaczy dalej: pamiętać.                Chodzić niejako z obrazem umiłowanej Osoby w oczach i w sercu. To znaczy zarazem: rozważać tę miłość, jaką jestem miłowany i coraz bardziej zgłębiać jej boską i ludzką wielkość. Miłować – to wreszcie znaczy: czuwać. (Druga pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Częstochowa, 18 czerwca 1983).                                   

Dziś, gdy trwamy przed Tobą Maryjo na modlitwie, pragniemy w Dniu Papieskim podziękować za ten niezwykły dar Ojcostwa Świętego Jana Pawła II. Dobrze wiemy, że miał on  duże poczucie ojcostwa i był prawdziwym pasterzem nie tylko dla chrześcijan.

Papież – Polak nie tylko pokazywał, jak żyć i jak być prawdziwym ojcem, ale uczył nas także, jak słuchać i szanować tych, którzy do niego mówili. Takie podejście do człowieka nie byłoby możliwe, gdyby On sam nie odkrył, czym tak naprawdę jest promieniowanie ojcostwa. Podkreślał w swoim utworze, niosącym jakże wymowny tytuł, który jest hasłem Dnia Papieskiego, że „trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, gdyż w nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością pełną”. Jakże znamienne są słowa ”Ojcze bądź moją Drogą, bądź Źródłem”. To cenna wskazówka dla nas, żyjących w czasach, gdy przeżywamy kryzys ojcostwa.

W tej godzinie Apelu Jasnogórskiego chcemy prosić Cię, Maryjo, byś pomogła nam zrozumieć słowa, które niegdyś kierował do nas Twój duchowy Syn – Święty Jan Paweł II. W czasie jednej z pielgrzymek do Ojczyzny podkreślał, że to Jezus Chrystus przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga, czyli przywrócić przez posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.  Jakże aktualne są słowa papieża „Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi”.

                       

Maryjo, nasza Matko!        

W ten wyjątkowy wieczór, prosimy Cię, wyproś u swego Syna łaskę świętości naszych polskich rodzin i ucz nas tego, byśmy byli otwarci na słuchanie Ciebie i Twego Syna. Wybłagaj dar nawrócenia dla tych, którzy są daleko od Boga, Kościoła i siebie samych. Prosimy Cię, zwłaszcza o to, by w naszej ojczyźnie nie brakowało dobrych i odpowiedzialnych ojców, którzy będą  dla swoich dzieci podporą i umocnieniem.                                                          Matko, spraw abyśmy zrozumieli słowa naszego Rodaka, które są aktualne szczególnie w tym roku, gdy przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Papież zapisał niegdyś słowa, że „Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”.                                                                              Maryjo, nasza Matko, Jasnogórska Pani, przyjmij dzisiejszego wieczoru to nasze trwanie w godzinie Apelu i pomóż nam trwać  przy Tobie i Twoim Synu.

 

Dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *