Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (Łk 6, 27).

Słowo Boże pobudza nas do zastanowienia się nad miłością do ludzi, którzy nam źle życzą i pragną nam szkodzić. Jest to bardzo trudne zagadnienie, gdyż miłość do nieprzyjaciół jest chyba najtrudniejszą rzeczą w życiu człowieka. Jednakże Ewangelia poucza nas, że miłość do nieprzyjaciół stanowi miarę doskonałości człowieka wierzącego. Człowiek, który miłuje

Czytaj dalej

13.01 Święto Chrztu Panskiego

Jezus przyjmując chrzest z rąk Jana Chrzciciela uniżył się i stanął w gronie grzeszników. Przez swą pokorę zgładził grzechy świata. Chrzest w Jordanie był uroczystą inauguracją posłannictwa Jezusa jako Mesjasza potwierdzoną przez Boga Ojca. I my przez chrzest i pokorną służbę dla braci stajemy się umiłowanymi synami Ojca.

„Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy

Czytaj dalej