Dzień Papieski 2018. Promieniowanie Ojcostwa

W niedzielę, 14 października 2018 roku obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski. W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony będzie

Czytaj dalej

Rozważania różańcowe na Dzień Papieski , 14 października 2018

Święty Jan Paweł II podkreślał, że „różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych (Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 10 października

Czytaj dalej

ROZWAŻANIA NA APEL JASNOGÓRSKI W CZASIE XVIII DNIA PAPIESKIEGO

Maryjo! Nasza Jasnogórska Pani o pięknym obliczu! Trzydzieści pięć lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II stanął przed Tobą w godzinie Apelu Jasnogórskiego, aby Cię powitać jako pielgrzym, a zarazem syn tej ziemi.

My także stajemy dzisiaj przed Tobą, Maryjo, obchodząc po raz kolejny Dzień Papieski w naszej ojczyźnie, która w obecnym roku przeżywa setną rocznicę odzyskania

Czytaj dalej