ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ADORACJA 24H

Adoracja Pana Jezusa jest szczególną formą spotkania. Ojciec św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia, pisał ” Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca…”

Najbliższą okazją do modlitwy, przemyśleń i głębokiej rozmowy z Bogiem będzie czwartkowa i

Czytaj dalej

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19). Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu

Czytaj dalej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jak to dobrze, że można mieć serce zamiast kamienia, że zamiast kamienować można przywrócić życie, że potępiając grzech, ocala się grzesznika. Tak zawsze czyni Jezus. Doświadczyła tego kobieta z dzisiejszej Ewangelii. Przyprowadzono ją, by straciła życie, a ona odeszła z przywróconym życiem.

Tym, co najbardziej niszczy życie, jest grzech. Najpierw swój

Czytaj dalej