ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ADORACJA 24H

Adoracja Pana Jezusa jest szczególną formą spotkania. Ojciec św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia, pisał ” Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca…”

Najbliższą okazją do modlitwy, przemyśleń i głębokiej rozmowy z Bogiem będzie czwartkowa i

Czytaj dalej

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19). Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu

Czytaj dalej