Św. Anna

Modlitwa do świętej Anny

 

Święta Anno,  matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa:  Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza  i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga,  przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego.  Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami,  zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki  odkryły jak bardzo Bóg je miłuje  i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie.  Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny.  Amen.