Św. Faustyna Kowalska

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Świętej Siostry Faustyny

Obraz wystawiony w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 
na Placu sw. Piotra w Rzymie, 30 kwietnia 2000 r.

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski…,

o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.       

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…       

                                                                      Święta Siostro Faustyno – módl się za nami.