Św. Katarzyna

Modlitwa do św. Katarzyny dziewicy i męczennicy

Św. Katarzyna,  Patronka Zgromadzenia Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, założonego przez bł. Reginę Protmann

Święta Katarzyno, Chrystus powołał Cię do wiernego naśladowania Swego życia. Ty zaś przypieczętowałaś swoją wiarę i wierność ku Niemu męczeńską śmiercią. Łaska Boża Cię umocniła i sprawiła, że na kształt pochodni promieniowałaś i pociągałaś innych do wiary w Chrystusa. Jako patronka naszego Zgromadzenia, wspomagaj nas, abyśmy – za Twoim przykładem – żyły w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, i by wspólnoty nasze stały się zwiastunkami Dobrej Nowiny, przyniesionej przez Chrystusa. Amen.     

  P. Módl się za nami św. Katarzyno.

W. Abyśmy osiągnęły prawdziwego ducha zakonnego.