Św. Stanisław Kostka

Modlitwa

Święty Stanisław Kostka (1550-1568), jezuita, patron młodzieży

Jak umiłować najbliższych – naucz mnie, Stanisławie.                     

Jak ukochać szkołę – powiedz mi, Stanisławie.                     

Jak zrozumieć sens wyrzeczeń – oświeć mnie, Stanisławie.                     

Jak zrealizować cel życia – wskaż mi, Stanisławie. Amen